<tr id="eymi0"></tr>
<rt id="eymi0"><optgroup id="eymi0"></optgroup></rt>
<rt id="eymi0"><small id="eymi0"></small></rt>

Haber

?nternet, gazete, radyo ve televizyon yay?nlar?nda etnik diller kullan?l?yor

19.03.2019

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde çe?itli etnik gruplardan vatanda?lar iç içe ya??yor. Bölgedeki az?nl?k etnik gruplara mensup vatanda?lar radyo, televizyon, internet, cep telefonu gibi yeni ileti?im platformlar? üzerinde kendi dilleri ve yaz?lar?yla programlar? izleyebiliyor ve dinleyebiliyor, etkile?im kurabiliyor.

Çin'de Çince, Uygurca, Kazakça ve Mo?olca dahil dört dilde yay?nlanan "Xinjiang Günlü?ü" gazetesi, ayn? zamanda bu 4 dilde web sitesi ve Uygurca APP uygulamas? geli?tirdi. Bunlar aras?nda Sohbet sütunu, özellikle okuyuculara yönelik etkile?im program?d?r. Edinilen bilgiye göre, "Xinjiang Günlü?ü" gazetesinin Uygurca versiyonu günde 33 bin adet bas?l?yor.

Xinjiang'da Çince, Uygurca ve Kazakça dillerinde yay?n yapan birçok televizyon kanal? bulunuyor. Bu kanallar çe?itli programlar, film ve televizyon ve al??veri? gibi içerikleri kaps?yor. Radyo yay?nlar? söz konusu içerikli programlar?n yan? s?ra K?rg?z dilinde de yay?n yap?yor. Urumçi'de Uygurca yay?n yapan FM 107.4 ve FM 101.7 radyolar? dinleyiciler taraf?ndan be?eniyle kar??lan?yor.

Y?lda 2 bin 400 bölümden fazla televizyon dizisi, 70 adet televizyon filmi, 30 adet belgesel çekimi yapan Xinjiang Radyo ve Televizyon Yap?m Merkezi'nin yetkilisi Enver Mamut yapt??? konu?mada, geçen y?l devletin sa?lad??? 50 milyon yuan? a?k?n yard?m bütçesi sayesinde donan?mlar?n yenilendi?ini, merkezde bulunan donan?mlar?n ülke genelinde ilk s?rada yer ald???n? belirtti.

Mamut gururlu bir ?ekilde muhabirimize ?u bilgileri verdi: "Bilimsel e?itim filmleri köylü ve çobanlar taraf?ndan çok be?eniliyor, ayn? zamanda ülkenin iç kesiminde gösterilen filmler için az?nl?k dillerle an?nda dublaj yap?yoruz."

(Çin Medya Grubu-CRI)

金蟾捕鱼手游官网 068捕鱼下载| 竞彩网官网| 千余棋牌下载| 516棋牌游戏中心首页| 大神娱乐棋牌